Tomé 11

Xosé Miguel Tomé

Imbuído de cheo nas correntes neoexpresionistas predominantes en Galicia na década dos 80, Tomé realiza neste debuxo un estudo do espido feminino que mostra o seu coñecemento dos expresionistas alemáns como Kirchner. A figura humana converteuse no eixo central da súa produción e xeralmente -como é neste caso- vai acompañada dunha sensación de desacougo ou angustia. No debuxo vemos en primeiro plano a figura dunha muller, de volumes redondeados que se contrapón a outra figura de perfís máis xeométricos. Coa técnica do debuxo, Tomé crea non só a silueta da figura, senon tamén os volumes e sombras.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000776
Autoría: Xosé Miguel Tomé
Título: Tomé 11
Temas: 
Figura de
Muller
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Allto: 52 cm Longo: 42 cm Ancho: 3 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada