Tomé 4

Xosé Miguel Tomé

A obra de Tomé, eminentemente figurativa, caracterízase pola solidez e importancia do debuxo. Esta escena represéntase nun interior, nun cuarto da que vemos a porta aberta, pola que sae un home, e na estancia principal a figura dunha muller sentada e un neno. As figuras remiten aos modelos xerais empregados polo pintor: esquemas bosquexados, ás que non se lle ve o rostro, o que crea unha sensación de desacougo. Cun gran dominio técnico, o autor consegue crear a sensación de perspectiva por medio das liñas de debuxo da estancia e co uso das sombras outorga volume ás figuras e dun xogo de clarescuros á escena.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000780
Autoría: Xosé Miguel Tomé
Título: Tomé 4
Temas: 
Figuras
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 52 cm Longo: 42 cm Ancho: 3 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada