Tres mulleres

Alfonso Sucasas Guerra

De estilo expresionista, Sucasas presenta neste debuxo a tres figuras femininas abrazadas detrás dunha árbore deixando baleira o resto da superficie. Presenta este grupo compacto, creando un perfil redondeado e quedando tan só visible na súa totalidade a figura central. Cumpre destacar a expresividade que o autor logra transmitir nos rostros destas mulleres de soidade e tristeza. De excepcional técnica debuxística, sérvese do clarescuro e o difuminado para dar a sensación de volume nas figuras que perfila cun trazo negro. Asinado no a.i.d. Comprado á galería Citania en 1981.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000745
Autoría: Alfonso Sucasas Guerra
Título: Tres mulleres
Temas: 
Figuras
Data: 1969
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 32 cm Longo: 20 cm Sen marco Alto: 45 cm Longo: 33,5 cm Ancho: 1 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada