Colección numismática

Colección numismática da USC custodiada na cámara acorazada da Biblioteca Xeral constituída por:

3 ESTOXOS E 5 ÁLBUMES

moedas soltas (romanas, Carlos V, Filipe II)

10 CAIXAS DE MADEIRA (102 MOEDAS)

Caixa 1. Grega (10 moedas de ouro, serie grega estateros) / Caixa 2 Romana (13 moedas de ouro, serie romana áureos) / Caixa 3. Romana (13 moedas de ouro serie romana áureos) / Caixa 4. Bizantina (18 moedas de ouro, serie bizantina soldos) / Caixa 5. Árabes (15 moedas de ouro serie árabe, dinares e doblas e dobla en papel de Afonso VIII de Castela). Nota en papel: 10/Dobla de Alfonso VIII de Castela / 1158-1214 ouro acuñado, 2,5 cm, antiga colección Viqueira / Caixa 6. Medievais (7 moedas de ouro serie medieval, escudos e doblas) / Caixa 7. Medieval e moderna (11 moedas de ouro, serie medieval e moderna, escudos, doblas e floríns) / Caixa 8. Moderna (8 moedas de ouro, serie moderna escudos, doblas e onzas) / Caixa 8b. Árabes de prata (dirham emiral, dirham norteafricano, hisham) / Caixa 9. Serie onzas (7 moedas de ouro)

28 CAIXÓNS PEQUENOS NUMERADOS DE 1 A 28

De 1 a 2 serie grega / De 3 a 11 romana / De 12 a 21 Medieval / De 22 a 27 Moderna / 28 Doazóns e depósitos

20 CAIXÓNS GRANDES

Táboa 1. Serie Hispánica. Prerromana e Ibero romana / Táboa 2. Serie Hispánica. Ibero romana / Táboa 3 Serie Hispánica. Ibero romana / Táboa 4. Serie Hispánica. Ibero romana / Táboa 5. Serie grega e romana / Táboa 6. Serie romana republicana / Táboa 7. Serie romana republicana e imperial / Táboa 8. Serie romana imperial / Táboa 9. Serie romana imperial / Táboa 10. Serie romana imperial / Táboa 11. Serie romana imperial / Táboa 21. Serie española Felipe II a Felipe IV / Táboa 22. Serie española Felipe IV / Táboa 23. Serie española Felipe IV a Carlos IV / Táboa 24. Serie española Carlos IV a Isabel II / Táboa 25. Serie española Isabel II e estranxeiras / Táboa 26. Series estranxeiras / Táboa 27 Medallas e selos / Táboa 28. Medallas e selos / Táboa 29. Medallas e selos

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0001179
Título: Colección numismática
Materiais: 
Bronce
Cobre
Ouro
Prata
Localización: Biblioteca Xeral