Francisco Piñeiro Pérez

Elvira Santiso García

Pertencente xunto con Mariano Tito Vázquez á Xeración do 98, Elvira Santiso converteuse nunha das principais retratistas da sociedade compostelá das primeiras décadas do século XX. Neste caso, retrata a Francisco Piñeiro Pérez, decano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Trátase dun retrato de medio corpo, no que se presenta ao personaxe en lixeiro escorzo, contribuíndo así a aumentar a sensación espacial a pesar de que o fondo é neutro. O personaxe vai vestido cun traxe negro e camisa branca; leva as insignias coas que fois condecorado, entre as que se encontra a medalla peitoral -indicativo da súa condición de membro académico-. A solidez do debuxo presente neste retrato é unha clara débeda de Fenollera, de quen foi discípula, así como a gama cromática a base de grises. A autora logra transmitir o carácter psicolóxico do retratado e a caracterización dos rasgos fisionómicos do mesmo, o que queda acentuado mediante a luz. Asinado no a.i.e. : "Elvira Santiso"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000377
Autoría: Elvira Santiso García
Título: Francisco Piñeiro Pérez
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1940
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 69,5 cm Longo: 56,4 cm Alto: 90,7 cm Longo: 71,5 cm Ancho: 6,5 cm (con marco )
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Medicina